هیئت های تجاری خراسان شمالی به قرقیزستان اعزام می شوند