بازار ۱.۷ میلیارد دلاری تجهیزات پزشکی در ایران/ سهم واردات