بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشکی