تجلیل از مربیان برتر فوتبال کشور به میزبانی کانون مربیان فوتبال مرکزی