پشت‌ پرده خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش / ژنرال‌ها در مدرسه چه می‌کنند؟