فرماندار دشت آزادگان از مدیریت چند گانه تجاری در مرز چذابه انتقاد کرد