کفاشیان: کار گوینده ورزشگاه یادگار امام اصلا درست نبود/با خاطیان اتفاقات قهرمانی باید برخورد شود