ظریف در گفت‌وگو با اشپیگل: تمام تحریم‌هایی که از سوی آمریکا واتحادیه اروپا اعمال شده‌اند، برداشته