یک‌نماینده: پرداختن به امور معیشتی معلمان هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است