آمریکا بیش از ما به مذاکره نیاز دارد/ باید خواستار راستی‌آزمایی در لغو تحریم‌ها شویم/ نمایان شدن چهر