رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی: استان ظرفیت‌های زیادی در حوزه سلول‌های بنیادی دارد