ملکه انگلیس با ظاهری محجبه پادشاه بحرین را ملاقات کرد + تصاویر