دعایی که آیت الله بهجت خواندن آن را به رهبر انقلاب توصیه کرد