همه توزیع‌کننده‌های مجاز تجهیزات پزشکی شناسنامه‌دار می‌شوند