دوره آموزشی یک روزه وبلاگ نویسی ویژه طلاب خواهر کرمانشاهی برگزار می‌شود