ظریف: با آمریکا اختلافاتی داریم و از این دیدگاه‌هایمان دست بر نمی‌داریم