استقبال کم سابقه یزدی ها از نمایشگاه سراسری صنایع دستی