اجازه یهودی سازی قدس و تقسیم مسجدالاقصی را نمی دهیم