اجماع جهانی برای حذف مجازاتی نظیر اعدام وجود ندارد/ادعای اعدام 340 نفر از ابتدای سال 2015 تکذیب می­‌شود/