رییس هلال احمرگناوه: طرح پیشگیری از حوادث میان اقشارجامعه اجرا شود