نماینده لردگان در مجلس: اقدامات دولت در چهارمحال و بختیاری مطلوب است