کفشگری به الهلال نمی‌رسد/ وضعیت پزشکی بنگر و اومانیا در حال پیگیری است