نامه جبهه پیروان به وزارت کشور/ ۴ شرط برای حضور در خانه احزاب جدید