علت ضعف صادرات تجهیزات پزشکی ایرانی نداشتن «برند» است/ فقط با بخش خصوصی همکاری می‌کنیم