مدیر کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری: اشتباه رضازاده کنار گذاشتن پیشکسوتان بود