طی 1000 مایل دریایی توسط کشتی نجات/ «ایران‌شاهد» در ابتدای کریدور خلیج عدن+نقشه کریدور