ظرفیت‌های اجرای طرح «افطار تا سحر» چگونه است؟/ طرحی خوب که نیازمند اجرای دقیق است