درخشش معلول ایلامی در نخستین المپیاد فرهنگی و ورزشی ناشنوایان