تجلیل هفت تن از فعالان قرآنی کانون های مساجد استان زنجان در همایش طرح تلات نور