گاس ون سنت: «مک‌کاناهی» بازیگر منحصر به فردی است/در کن از مطبوعات فاصله می‌گیرم