تذکرنمایندگان آذربایجان شرقی درباره مسابقات لیگ برتر