یکی از محورهای مذاکرات روحانی و نخست‌وزیر ژاپن موضوع پزشکی بود/ بازار ایران مورد توجه شرکت‌های ژاپن