روزی سه چهار بار با مدیرعامل باشگاه صحبت می‌کنم/ نشان دادیم تمرکزمان را حفظ کنیم، نتیجه خواهیم گرفت