رازینی سخنان هاشمی رفسنجانی درباره صفوی را رد کرد/ امام هیچ‌ وقت نگفتند فرماندهان خائن هستند