لزوم ارائه مشاوره‌های تخصصی توسط مجمع گردشگری اصفهان به مسئولان