تولیدکنندگان شیر کهگیلویه و بویراحمد نیازمند حمایت هستند