ورزشکار کردستانی در رقابت های آسیایی پینگ پنگ خوش درخشید