نباید کسی از موفقیت‌های تراکتورسازی کلاهی برای خود بدوزد/ روایت شادی از تلاش‌های سردار کریمیان برا