بیانیه پایانی هفدهمین همایش سراسری مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی