« کانون های فرهنگی هنری مساجد » از تشکیلات طیّب در جامعه اسلامی است