بانک مرکزی اعلام کرد: افزایش ۱۵.۶ درصدی نرخ اجاره مسکن در سال ۹۳