استفاده از بافت‌ جنین مرده در لوازم آرایشی ناقل آلودگی‌های خونی هستند