دوره مقدماتی مهارت‌های تدریس با حضور اساتید سطح دو لرستان برگزار شد