قاری ایتالیایی با ۱۸ سال سن کوچکترین  شرکت کننده سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن