جلسه شورای عالی حج به ریاست جهانگیری برگزار می‌شود