طرح نوآوران سلامت با حضور وزیر بهداشت در گلستان/تصاویر