توسط پرشیا خودرو اعلام شد؛ فروش نقدی و اقساطی ب.ام.و+جدول