دبیرخانه دائمی ادبیات بومی کشور در جهاد دانشگاهی لرستان راه‌اندازی می‌شود