استعفای خوروش شفاهی است/ تا آخر هفته تكليف كادر فنی سپاهان مشخص می‌شود