2هزار سند املاک عمومی به مستضعفان استان گلستان واگذار شد